Gästbryggan

Serviceavgifter dygn för gästande båtar:

Båt < 3,5 meter bred – 100 kronor/dygn.

Båt 3,5–4,0  meter bred – 150 kronor/dygn.

Båt > 4,0 meter bred – 200 kronor/dygn.

Önskas el tillkommer en kostnad om 50 kronor/dygn.

För dig som ligger vid boj:

De två röda bojarna i viken tillhör Håskö. Angöring till bojar – 50 kronor/dygn.

Betalning sker i kiosken eller via swish på nummer: 1230 7938 93. Ange RÖD BOJ och båtens namn.

Serviceavgift för dig som tillfälligt besöker bryggan:

50 kronor/tillfälle.

Serviceavgiften berättigar till användning av bryggan, bord och tält på bryggan och grillplats liksom möjlighet att lämna hushållssopor. Dasset hittar du 75 meter sydväst om bryggan avsett för bryggäster.

 

Dricksvatten

1 krona/litern. Betalning sker i kiosken.